מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

קודשתם של חודש אייר וירושלים

ע"י: הרב דוד תורג'מן