מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

קברי בית דוד

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי