מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

מה היתה טעות המרגלים? - טקסט בלבד

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור