מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

001 הרקע ההסטורי ופרשנות חזל

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי