מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

002 הרקע למגילת איכה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי