מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

004 מגילת איכה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי