מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

005 הסתומים במגילה ומפורשים בחזל

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי