מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

006 הסתומים במגילה ומפורשים במדרשה קטוע

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי