מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

008 קרי וכתיב במגילת איכה-קטוע

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי