מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

013 קינות למוצאי שבת

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי