מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

015 עשרת הרוגי מלכות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי