מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

016 עשרת הרוגי מלכות הערות לשוניות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי