מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

החיבור בין המלכת ה ליום הדין

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ