מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

עבודת יום הכפורים במקדש - כפרה על שרשי חטאינו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור