מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר

ע"י: הרב דב זינגר