מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

תוספת שביעית, תוספת יוה"כ ושעיר המשתלח

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי