מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

מה מלמד אותנו איסור חמץ

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור