מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

עצרת יום ירושלים

ע"י: הרב דוד פנדל