מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

עליונותו של התלמוד הבבלי

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר