מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » עולת ראי"ה

9 ברכות בעמידה של ראש השנה שיעור ראשון

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור