מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

מעמדה ההלכתי של מדינת ישראל לאור ימי החנוכה

ע"י: הרב אריה שטרן