מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום כיפור

שיחה ליום כיפור ה'תשע"ז

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור