מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

קבלת התורה מחדש תחת החופה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ