מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחת התעוררות לקראת יום כיפור

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל