מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

מסיבת חנוכה בכולל

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ