מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

שמחת פורים על קידוש השם שהיה בשושן

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור