מאגר תורני

מבית מדרשינו » יום הקדיש הכללי » עשרה בטבת

סיפור אישי מפי הרב מיכאל בראון - מהשואה ועד הרבנות הצבאית

ע"י: הרב מיכאל בראון