מאגר תורני

מבית מדרשינו » יום עיון » חנוכה התשע"ח

המבט התורני והממלכתי בסוגיה זו

ע"י: הרב אריה שטרן