מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הכנה לצבא

אוהלי תורה באוהלי צבא שיחה לבני שיעור א' היוצאים לעבודת הצבא

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ