מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיעורים נוספים

בדין עוסק במצווה פטור מן המצווה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר