מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיעורים נוספים

שריפת בתי הכנסת בגוש קטיף בידי הערבים ימח שמם

ע"י: הרב מרדכי אלון