מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיעורים נוספים

חקירת מילים בעברית- מהותם והשורש שלהם

ע"י: הרב מרדכי אלון