מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

הרב מרדכי אליהו זצ"ל מתאנח על כבודן של ישראל

ע"י: הרב שמואל אליהו