מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

מעלתה הרמה של כל תפילה ותפילה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי