מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » גיור

דברי סיכום

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר