מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

ניהול בית חולים מודרני על פי ההלכה

ע"י: פרופסור יהונתן הלוי