מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

חסד של המת - האם מותר לתרום אברים

ע"י: הרב אודי רט