מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

שיקולים ולבטים בחלוקת תקציב המדינה

ע"י: ח"כ אורלב זבולון