מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

משולש האחריות : ממשלה , חברה ופרט

ע"י: מר אוריאל לדרברג