מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

האם יש צדק בדרישה לצדק

ע"י: הרב אורי סדן