מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

קטעים מתל אביב של מעלה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי