מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

סיפור הקרב

ע"י: מר סמי ישראל