מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הכנה לצבא

הקרב בסולטן יעקוב וקידוש ה' בצבא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר