מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

הרב מרדכי אליהו זצ"ל גדלות בתורה מתוך עמל התורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר