מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

דברי זיכרון והספד במלאת השבעה לרב אלישיב זצ"ל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר