מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

תרומתם של בני ישיבות ההסדר במלחמה

ע"י: מר יהודה וגמן