מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

זיכרונות במלאת 40 שנה למלחמת יום כיפר

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי