מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כללי

מסיבת עלייה

ע"י: מר רוטשילד קורט