מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

הספד על הרב עובדיה זצ"ל

ע"י: הרב יגאל חבשוש