מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כללי

דברים בעקבות סיום הלחימה והודאה לקב"ה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר